Въведение

IKIGAI идва от японски и е комбинация от две думи „iki“, което означава „да живееш“ и „gai“, което означава „разум“. IKIGAI описва какво ни мотивира и какво ни дава смисъл и цел в живота.

Цел

Целта на дейността е да се приложи подходът IKIGAI при избора на работа/кариера. Помага ви да изберете работа/професия, която да е приятна и значима за вас, но също така ще има значение за обществото и ще ви осигури достоен живот.

СТЪПКА 1: ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ
  • Какво обичате да правите?
  • Какви са силните ви страни?
  • От какво се нуждае светът?
  • За какво ще ви платят?
СТЪПКА 2: ПОСТАВЕТЕ КРАТКИТЕ СИ ОТГОВОРИ В ДИАГРАМАТА
СТЪПКА 3: ПОМИСЛЕТЕ В КАКВО СТЕ ДОБРИ

Въз основа на Диаграмата помислете за пресечната точка между това, което ви харесва да правите, и това, в което сте добри. Това е вашият „Елемент“. Бихте се радвали да имате работа, съответстваща на вашия „Елемент“. Запишете:

  • Кой е вашият „елемент“?
  • Кои професии съответстват на вашия елемент?
СТЪПКА 4: КОМБИНИРАЙТЕ ВСИЧКО

Въз основа на Диаграмата помислете за пресечната точка между четирите области. Това е вашият „IKIGAI“. Това е сферата, в която трябва да търсите работа, защото не само ще ви хареса, но ще бъде смислена и ще имате достойно препитание. Запишете:

  • Кой е вашият “IKIGAI”?
  • Кои професии биха били подходящи за вашия “IKIGAI”?
Определих своя “елемент” …

Определих своя ИКИГАЙ (IKIGAI) …