Защо е важно да имаме собствени доходи?

Оценете потенциала си и вижте как можете да подобрите положението си

Открий услугите за подпомагане в твоята държава

Научи от опита на другите

Проектът Re-Start

В проекта RE-START партньори от Испания, Гърция, Кипър, Исландия, България и Полша имат за цел да разработят много полезна онлайн програма за подпомагане на жените, които са останали у дома, да се завърнат отново на пазара на труда. Проектът ще адресира 3-те най-големи предизвикателства пред жените на този етап от живота им:

 да придобият мотивация и самоувереност, за да се завърнат на работа;

– да получат подкрепа в ориентацията на пазара, за да успеят да си намерят работа;

– да развият умения за използване на мрежи за подкрепа, които да им помогнат да преодолеят трудностите в структурен и социален аспект.

Цели

RE-START ще предложи цялостна онлайн програма за овластяване на жените с цел завръщане към професионалния им живот, за да се намали рискът от тяхното социално изключване и бедност, особено в по-напреднала възраст. По този начин проектът значително ще повлияе на шансовете за намиране на работа и така ще допринесе за по-доброто социално и икономическо положение на жените и техните семейства.

Целеви групи

  • Жени, които искат да се завърнат на пазара на труда, след период, в който са стояли вкъщи, за да се грижат за семейството си;
  • Професионалисти / консултанти / обучители, които мотивират, ориентират или помагат на жени, които искат да се завърнат на пазара на труда;
  • Организации, които управляват услуги на пазара на труда;
  • Служби по заетостта и представители на публичната администрация, от които зависи завръщането на жените на пазара на труда; синдикати и политици.