Теми: тежко заболяване, малки деца, продължителна безработица, живот на село

Теми: Прекъснато образование, съкратено работно време, липсващи професионални умения

Теми: липса на професионална квалификация и възможности за работа, натиск и злоупотреба на работното място

Теми: Млада дъщеря, липса на образование и професионален опит, липса на ресурси и подкрепа

Теми: Грижа за член на семейството, промяна на професията, женен с едно дете

Теми: СДВХ, две деца, инвалидност