Θέματα: Σοβαρή ασθένεια, Μικρά παιδιά, Πολλά χρόνια χωρίς απασχόληση, Αγροτικές περιοχές

Θέματα: Διαφωνίες με την οικογένεια, Ισορροπία μεταξύ της φροντίδας των παιδιών και των ωρών εργασίας, Διακρίσεις

Θέματα: έλλειψη εργασιακών προσόντων και ευκαιριών εργασίας, πίεση και κακοποίηση στο χώρο εργασίας

Θέματα: Κόρη μικρή σε ηλικία, Έλλειψη εκπαίδευσης και επαγγελματικών εμπειριών, Έλλειψη πόρων και υποστήριξης

Θέματα: Παντρεμένη με ένα παιδί, Παροχή φροντίδας σε ένα μέλος της οικογένειας, Αλλαγή επαγγέλματος

Θέματα: ΔΕΠΥ, Δύο παιδιά, Ανικανότητας