Γιατί είναι σημαντικό να έχεις το δικό σου εισόδημα;

Ξεκίνα τώρα και κάνε τις ιδέες σου πραγματικότητα!

Βρες υπηρεσίες υποστήριξης στη χώρα σου

Μάθε από τις εμπειρίες άλλων

Σχετικά με το έργο Re-Start

Με το έργο RE-START, συνεργάτες από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισλανδία, τη Βουλγαρία και την Πολωνία στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός πολύ χρήσιμου διαδικτυακού εργαλείου για την υποστήριξη των γυναικών – μετά τη παραμονή τους στο σπίτι – ώστε να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Επομένως, θα αντιμετωπίσει τις 3 μεγαλύτερες προκλήσεις για τις γυναίκες σε αυτό το στάδιο της ζωής τους:

 Απόκτηση κινήτρων και αυτοπεποίθησης για να επανέλθουν στην αγορά εργασίας

-Λήψη υποστήριξης με προσανατολισμό την αγορά ώστε να επιτύχουν εύρεση της κατάλληλης εργασίας.

– Προώθηση των δεξιότητών τους με σκοπό να εντοπίσουν δίκτυα υποστήριξης ώστε να ξεπεράσουν τις διαρθρωτικές και κοινωνικές ελλείψεις υποστήριξης.

Στόχοι

Το διαδικτυακό πρόγραμμα RE-START παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να επανέλθουν στην επαγγελματική ζωή, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, ειδικά σε μεγαλύτερη ηλικία. Έτσι, το έργο θα επηρεάσει σημαντικά τις πιθανότητές τους να το πράξουν και, μέσω αυτού, θα συμβάλει σε μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική κατάσταση των γυναικών και των οικογενειών τους.

Οι ομάδες-στόχοι

  • Γυναίκες που θέλουν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας μετά την παραμονή τους στο σπίτι λόγω οικογενειακών καθηκόντων,


  • Επαγγελματίες / σύμβουλοι / εκπαιδευτές που υποστηρίζουν με γυναίκες που θέλουν ή πρέπει να επανέλθουν στην αγορά εργασίας, και που θέλουν να τις ενδυναμώσουν ή να τις υποστηρίξουν σε αυτόν τον προσανατολισμό,


  • Φορείς υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες αγοράς εργασίας,


  • Υπηρεσίες απασχόλησης και δημόσιας διοίκησης που σχετίζονται με το ζήτημα της επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.