Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή και θα είναι διαθέσιμη τον Ιούνιο του 2021!

Ξέρατε ότι…

… Η μερική απασχόληση μειώνει όχι μόνο το πραγματικό σας εισόδημα αλλά και τις μελλοντικές σας ευκαιρίες στη ζωή;

”Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να απασχοληθούν σε μη τυπική, προσωρινή και μερική απασχόληση. Αυτοί οι τύποι εργασίας σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να συνδυάσετε τα οικογενειακά και εργασιακά σας καθήκοντα, αλλά εκτός από χαμηλότερη αμοιβή μειώνει επίσης το εισόδημά σας, την συνεισφορά σας στο συνταξιοδοτικό σύστημα και μειώνει την πρόσβασή σας σε ευκαιρίες κατάρτισης, κοινωνικής προστασίας και άλλες υπηρεσίες.

Ξέρατε ότι…

… Οι γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών είναι ευάλωτες σε κίνδυνο φτώχειας;

Έχοντας χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης και συσσωρεύοντας λιγότερη εμπειρία και μισθό στην αγορά εργασίας, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά σας θα περιορίζονται στην ηλικία των 65 ετών. Η έκταση των διαφορών θα καθοριστεί από το εθνικό σας σύστημα υπολογισμού της σύνταξης – εάν το ποσό υπολογίζεται σε αρκετά χρόνια μόνο ή σε διάρκεια ζωής.

Ξέρατε ότι…

… Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση έχει βελτιωθεί μόνο κατά 2% σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια;

Αν και μπορεί να πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος, καθώς σε πολλές χώρες οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν τις συμβάσεις και το εισόδημά τους στο κράτος, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. To χάσμα αμοιβής των φύλων (Gender Pay Gap) δεν είναι μόνο να κερδίζεις λιγότερα από τον άνδρα συνάδελφό σου στην ίδια δουλειά στον ίδιο οργανισμό, αλλά υπάρχουν πολλοί κρυφοί παράγοντες, όπως η άνιση πληρωμή μεταξύ διαφορετικών κλάδων, θέσεις εργασίας που έχουν διαφορετική σπουδαιότητα….

Ξέρατε ότι…

… οι γυναίκες εκτελούν κατά μέσο όρο 13 ώρες περισσότερη απλήρωτη εργασία κάθε εβδομάδα από τους άνδρες;

Στην ΕΕ, οι γυναίκες αναφέρουν ότι περνούν κατά μέσο όρο 39 ώρες την εβδομάδα φροντίζοντας τα παιδιά τους, σε σύγκριση με 21 ώρες των ανδρών. Πολλά κράτη μέλη έχουν επεκτείνει τη γονική άδεια για τους πατέρες, αλλά το ποσοστό των ατόμων που παίρνουν αυτήν την άδεια παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Δείτε το σχήμα 3 από το 2016 σχετικά με την κατάσταση στην καθημερινή φροντίδα των παιδιών και την εκπαίδευση των παιδιών για την ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών (Eurostat 2021).