Czy wiedzialaś, że…

…praca w niepełnym wymiarze godzin zmniejsza nie tylko Twoje rzeczywiste dochody, ale także Twoje przyszłe możliwości życiowe?

Kobiety są bardziej skłonne do pracy niestandardowej, tymczasowej i w niepełnym wymiarze godzin. Te rodzaje pracy zapewniają większą elastyczność w łączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, ale poza niższym wynagrodzeniem zmniejszają również dochody, płace w systemie emerytalnym oraz ograniczają dostęp do szkoleń, ochrony socjalnej i innych usług.

Czy wiedziałaś, że…

…kobiety w wieku powyżej 65 lat są narażone na ryzyko ubóstwa?

Mając niższą stopę zatrudnienia i gromadząc mniejsze doświadczenie i wynagrodzenie na rynku pracy, Twoje uprawnienia emerytalne zostaną ograniczone w wieku 65 lat. O wielkości różnic będzie decydował Twój system emerytalny – jeśli wysokość jest liczona w oparciu o kilka lat lub przez okres całego życia.

Czy wiedziałaś, że…

…równość płci w zatrudnieniu poprawiła się w Europie tylko o 2% w ostatnich latach?

Choć można by sądzić, że postęp jest duży, bo w wielu krajach przedsiębiorstwa muszą deklarować państwu kontrakty i dochody, statystyki pokazują coś przeciwnego. Różnica w wynagrodzeniu ze względu na płeć nie polega tylko na zarabianiu tyle samo, co twój męski towarzysz w tej samej pracy w tej samej organizacji, ale istnieje wiele ukrytych czynników, takich jak nierówne wynagrodzenie w różnych sektorach, zadania o różnym znaczeniu….

Czy wiedziałaś, że…

…kobiety wykonują tygodniowo średnio o 13 godzin więcej nieodpłatnej pracy niż mężczyźni?

W UE kobiety podają, że na opiekę nad dziećmi spędzają średnio 39 godzin tygodniowo, w porównaniu z 21 godzinami mężczyzn. Wiele państw członkowskich przedłużyło urlop rodzicielski dla ojców, ale odsetek osób korzystających z tego urlopu pozostaje wyjątkowo niski. Zob. wykres 3 z 2016 r. przedstawiający sytuację w codziennej opiece nad dziećmi i edukacji dzieci w grupie wiekowej 25-49 lat (Eurostat 2021).