Znajdź wsparcie teraz!

Nie wszystko może zależeć od Ciebie, sukces zależy również od posiadania odpowiednich sieci wsparcia. Tutaj znajdziesz odpowiednie linki w swoim kraju. Informacje te mogą nie być kompletne, ponieważ niemożliwe jest śledzenie ofert lokalnych i regionalnych oraz ich konkretnej dostępności w czasie. Ale te informacje mogą dać ci pierwszy przegląd tego, jak możesz odnieść sukces w poszukiwaniu pomocy w Internecie dla swojej lokalizacji.

Kobiety po dłuższym przebywaniu w domu z małymi dziećmi często mają problemy związane rozwojem zawodowym a konkretnie z brakiem:

– wspierających sieci rodzinnych lub rówieśniczych.
– mentorów, którzy zapewniają wsparcie i umocnienie.
– sieci wzajemnego wsparcia, ponieważ pozostały w domu i straciły kontakty zawodowe.
– profesjonalnych sieci, które pomagają w znalezieniu pracy.

Dlatego celem tego modułu jest opracowanie materiałów szkoleniowych dla określonej grupy docelowej kobiet powracających na rynek pracy w odniesieniu do ich umiejętności nawiązywania kontaktów oraz budowanie wzajemnego wsparcia i grup czatowych.

Moduł online wesprze ich w tym procesie, pomagając w zdobyciu informacji:

– jak stworzyć osobistą sieć zawodową.
– jak zapewnić mentoring innym.
– jak znaleźć mentora.
– jak znaleźć i dołączyć do odpowiedniej sieci.

METODOLOGIA: Moduł znajdują się metody ważne dla wsparcia peer-to-peer oraz umiejętności mentoringowych i networkingowych, tak aby podnieść kompetencje osób docelowych w budowaniu takich grup wsparcia.

DOKŁADNE GRUPY DOCELOWE: Kobiety z dziećmi, które chcą ponownie wejść na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie.

Usługi Wspierające Rodzinę

Dla wielu kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim ważny jest udział w procesie aktywizacji. Oznacza to zapewnienie opieki dzieciom/osobom niesamodzielnym podczas udziału w procesie szkolenia, mentoringu lub poszukiwania pracy. W przypadku obojga pracujących rodziców rodzina musi zapewnić opiekę nad dzieckiem, zapewnić transport i odbiór dziecka z przedszkola/żłobka. Problem jest szczególnie dotkliwy na obszarach wiejskich. Zapewnienie właściwej opieki nad dzieckiem zależy również w dużej mierze od zaangażowania ojca w obowiązki rodzinne.

Mentoring

Jedną z najbardziej znanych definicji tego pojęcia jest definicja D. Clutterbucka: Mentoring to dobrowolna, niezależna pomoc od jednej osoby do drugiej w dokonywaniu znaczących zmian w wiedzy, pracy lub myśleniu.

Prawo Pracy

Przepisy Kodeksu pracy określają szereg uprawnień dla pracujących matek, m.in. urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Matki mają również prawo do innych programów wsparcia, takich jak ulgi podatkowe, zasiłek rodzicielski czy 500plus.