Dlaczego warto mieć swój własny dochód?

Sprawdź swój potencjał i zobacz, jak możesz poprawić swoją sytuację

Znajdź usługi wsparcia w swoim kraju

Korzystaj z doświadczeń innych

Projekt Re-Start

W ramach projektu RE-START partnerzy z Hiszpanii, Grecji, Cypru, Islandii, Bułgarii i Polski dążą do opracowania bardzo pomocnego narzędzia internetowego, które będzie wspierać kobiety, które powracają na rynek pracy. Projekt zajmie się trzema największymi wyzwaniami dla kobiet na tym etapie ich życia:

 zdobyciu motywacji i wiary w siebie.

– otrzymaniu wsparcia w orientacji na rynku, aby odnieść sukces w znalezieniu odpowiedniej pracy.

– promowaniu umiejętności identyfikowania sieci pomocy w celu przezwyciężenia strukturalnego i społecznego braku wsparcia.

Cele

Pakiet online RE-START zapewni całościowy zestaw narzędzi umożliwiający kobietom powrót do życia zawodowego, aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia społecznego i ubóstwa, szczególnie w starszym wieku. Tym samym projekt znacząco wpłynie na ich szanse i przyczyni się do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet i ich rodzin.

Grupy docelowe

  • Kobiety, które chcą powrócić na rynek pracy, po pracy w domu na rzecz rodziny,


  • Specjaliści / doradcy / trenerzy pracujący z kobietami, które chcą lub muszą ponownie wejść na rynek pracy i chcą je wzmocnić lub wesprzeć w orientacji zawodowej,


  • Podmioty odpowiedzialne za obsługę rynku pracy,


  • Służby zatrudnienia i administracja publiczna związane z kwestią powrotu kobiet na rynek pracy, związki zawodowe i decydenci.