W ramach projektu RE-START partnerzy z Hiszpanii, Grecji, Cypru, Islandii, Bułgarii i Polski opracowali rewelacyjne narzędzie online, które będzie wspierać kobiety – po pozostaniu w domu – w ponownym wejściu na rynek pracy. Biuletyn projektu nr. 2
Nasze mózgi pracują dość selektywnie, niestety przywiązując znacznie większą wagę do negatywnych niż do pozytywnych informacji zwrotnych, które otrzymujemy na co dzień. Ma to duży wpływ na naszą pewność siebie. Dlatego rzucamy Ci wyzwanie: zacznij tworzyć „SKRZYNIĘ SKARBÓW […]
Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć i zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć obserwuje się w większości krajów europejskich (średnie UE: zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć – 15%, zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć – 30%). Według […]
Kobiety w UE zarabiają średnio prawie 15% mniej na godzinę niż mężczyźni. Między krajami członkowskimi występują duże różnice: najwyższe zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć występuje w Estonii (23%), podczas gdy krajem UE o najniższym zróżnicowaniu wynagrodzenia ze […]
Dzisiaj, 22 lutego, obchodzimy Dzień Równych Płac, inicjatywę, która ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa hiszpańskiego na temat różnicy płac między mężczyznami i kobietami za wykonywanie tej samej pracy lub pracy o równej wartości. W najnowszym raporcie INE […]
Statystyki w krajach całej Europy wskazują (nawet jeśli w różnym stopniu, w zależności od struktur krajowych) na ryzyko wykluczenia społecznego i ubóstwa, zwłaszcza w starszym wieku, dla kobiet, jeśli nie mają one własnych dochodów przez całe życie. Krajowe […]
Czy wiedziałaś, że kobiety wykonują tygodniowo średnio o 13 godzin więcej nieodpłatnej pracy niż mężczyźni? W UE kobiety podają, że na opiekę nad dziećmi spędzają średnio 39 godzin tygodniowo, w porównaniu z 21 godzinami mężczyzn. Wiele państw członkowskich […]
Czy wiedziałaś, że równość płci w zatrudnieniu poprawiła się w Europie tylko o 2% w ostatnich latach? Choć można by sądzić, że postęp jest duży, bo w wielu krajach przedsiębiorstwa muszą deklarować państwu kontrakty i dochody, statystyki pokazują […]
Czy wiedziałaś, że kobiety w wieku powyżej 65 lat są narażone na ryzyko ubóstwa? Mając niższą stopę zatrudnienia i gromadząc mniejsze doświadczenie i wynagrodzenie na rynku pracy, Twoje uprawnienia emerytalne zostaną ograniczone w wieku 65 lat. O wielkości […]
Czy wiedzialaś, że praca w niepełnym wymiarze godzin zmniejsza nie tylko Twoje rzeczywiste dochody, ale także Twoje przyszłe możliwości życiowe? Kobiety są bardziej skłonne do pracy niestandardowej, tymczasowej i w niepełnym wymiarze godzin. Te rodzaje pracy zapewniają większą […]