Categories:

Statystyki w krajach całej Europy wskazują (nawet jeśli w różnym stopniu, w zależności od struktur krajowych) na ryzyko wykluczenia społecznego i ubóstwa, zwłaszcza w starszym wieku, dla kobiet, jeśli nie mają one własnych dochodów przez całe życie. Krajowe programy socjalne zapewniają różne systemy finansowania i ochrony w przypadku urlopów macierzyńskich, co może zachęcać kobiety do pozostania w domu lub ponownego podjęcia pracy. Długość nieobecności na rynku pracy może być zawsze postrzegana w odniesieniu do tego finansowania i do konkretnych czynników, takich jak: poziom wykształcenia i możliwe dochody, jakie kobieta może osiągnąć; dostępność opieki nad dziećmi i starszymi członkami rodziny lub dostępność lub odległość miejsca pracy.

Biuletyn nr 1

Tags:

Comments are closed