Nasze mózgi pracują dość selektywnie, niestety przywiązując znacznie większą wagę do negatywnych niż do pozytywnych informacji zwrotnych, które otrzymujemy na co dzień. Ma to duży wpływ na naszą pewność siebie. Dlatego rzucamy Ci wyzwanie: zacznij tworzyć „SKRZYNIĘ SKARBÓW […]
Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć i zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć obserwuje się w większości krajów europejskich (średnie UE: zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć – 15%, zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć – 30%). Według […]
Kobiety w UE zarabiają średnio prawie 15% mniej na godzinę niż mężczyźni. Między krajami członkowskimi występują duże różnice: najwyższe zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć występuje w Estonii (23%), podczas gdy krajem UE o najniższym zróżnicowaniu wynagrodzenia ze […]
Dzisiaj, 22 lutego, obchodzimy Dzień Równych Płac, inicjatywę, która ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa hiszpańskiego na temat różnicy płac między mężczyznami i kobietami za wykonywanie tej samej pracy lub pracy o równej wartości. W najnowszym raporcie INE […]
Statystyki w krajach całej Europy wskazują (nawet jeśli w różnym stopniu, w zależności od struktur krajowych) na ryzyko wykluczenia społecznego i ubóstwa, zwłaszcza w starszym wieku, dla kobiet, jeśli nie mają one własnych dochodów przez całe życie. Krajowe […]
Statystyki w całej Europie pokazują (nawet jeśli w różnym stopniu w zależności od struktur krajowych) ryzyko wykluczenia społecznego i ubóstwa kobiet, zwłaszcza w starszym wieku, które nie mają własnych wystarczających dochodów przez całe życie. Krajowe programy socjalne zapewniają […]