Categories:

Statystyki w całej Europie pokazują (nawet jeśli w różnym stopniu w zależności od struktur krajowych) ryzyko wykluczenia społecznego i ubóstwa kobiet, zwłaszcza w starszym wieku, które nie mają własnych wystarczających dochodów przez całe życie. Krajowe programy socjalne zapewniają różne systemy finansowania i ochrony urlopów macierzyńskich, co może zachęcać kobiety do pozostania w domu lub ponownego podjęcia pracy. Długość okresu nieobecności na rynku pracy można zawsze rozpatrywać w odniesieniu do tego finansowania i do konkretnych elementów, takich jak: poziom wykształcenia i możliwy dochód, jaki kobieta może osiągnąć; strukturalne warunki wstępne, takie jak dostępność opieki nad dziećmi i starszymi członkami rodziny lub dostępność i odległość miejsca pracy.

 

Projekt RE-START ma na celu rozwiązanie tego problemu i wsparcie kobiet w tej sytuacji. Partnerzy z Hiszpanii, Islandii, Polski, Bułgarii, Grecji i Cypru pracują razem nad opracowaniem narzędzi i informacji online w celu uzyskania wsparcia.

 

Dowiedz się więcej:

Płeć i ubóstwo w Europie – EAPN notatka informacyjna

Wskaźnik równości płci – Europejski Instytut ds. Równości Płci (EIGE)

Tags:

Comments are closed