Categories:

Dzisiaj, 22 lutego, obchodzimy Dzień Równych Płac, inicjatywę, która ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa hiszpańskiego na temat różnicy płac między mężczyznami i kobietami za wykonywanie tej samej pracy lub pracy o równej wartości.

W najnowszym raporcie INE (Narodowy Instytut Statystyczny) za 2019 r. najczęstsze roczne wynagrodzenie kobiet wynosiło 13 514,8 Euro i stanowiło 73,0% najczęstszego wynagrodzenia mężczyzn, które wynosiło 18 506,8 euro.

Na szczeblu europejskim, Komisja Europejska przedstawiła 10 listopada 2021 r. raport, w którym potwierdziła, że przeciętnie Europejki zarabiają o 14,1% mniej niż mężczyźni. Innymi słowy, za każde euro zarobione przez mężczyznę kobieta otrzymuje 0,86 euro.

Na całym kontynencie Luksemburg ma najmniejszą różnicę w wynagrodzeniach, wynoszącą około 1,3%, podczas gdy Estonia ma jeden z najwyższych odsetków, wynoszący 21,7%.

Tags:

Comments are closed