Categories:

Czy wiedzialaś, że praca w niepełnym wymiarze godzin zmniejsza nie tylko Twoje rzeczywiste dochody, ale także Twoje przyszłe możliwości życiowe?

Kobiety są bardziej skłonne do pracy niestandardowej, tymczasowej i w niepełnym wymiarze godzin. Te rodzaje pracy zapewniają większą elastyczność w łączeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, ale poza niższym wynagrodzeniem zmniejszają również dochody, płace w systemie emerytalnym oraz ograniczają dostęp do szkoleń, ochrony socjalnej i innych usług.

Problem staje się jeszcze bardziej dotkliwy, gdy praca w niepełnym wymiarze godzin łączy się z niskimi dochodami. Podczas gdy kobiety na wyższych stanowiskach mogą radzić sobie z życiem dzięki umowie na mniej godzin i mogą mieć możliwość powrotu do pracy w pełnym wymiarze godzin, mniej wykwalifikowani pracownicy mają mniejsze szanse na znalezienie i utrzymanie pracy, powrót do pracy w pełnym wymiarze godzin późniejszy etap i perspektywy dalszego podnoszenia kwalifikacji, w wielu przypadkach nawet w zależności od dochodów rodziny partnera.

Szybko zmieniające się wymagania dotyczące nieobecności w pracy lub ograniczony dostęp do szkoleń mogą wykluczyć Cię z kariery zawodowej, którą mężczyźni mogą łatwiej realizować.

W niektórych krajach UE dochody różnią się nawet znacznie między sektorami, ponieważ uważa się je głównie za kobiece i męskie. Biorąc pod uwagę, że zmiany na rynku pracy są w dużej mierze napędzane technologią, cyfrowa przepaść między płciami może stwarzać kolejne powody do niepokoju w przyszłości, ponieważ kobiety nie są wystarczająco zaangażowane w STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

DLATEGO… Uwzględnienie tych faktów w swoich decyzjach może zmniejszyć ryzyko ubóstwa i uzależnienia.

Wykres: Eurostat Życie mężczyzn i kobiet w Europie, portret statystyczny. 2020

 

Statystyka krajowa/porównanie:

Pracownicy niepełnoetatowi, klasa wiekowa: od 15 do 64 lat.

  • Pracownicy UE (27) w niepełnym wymiarze czasu pracy: 8,4% mężczyzn i 29,8% kobiet, łącznie 18,2%.
  • Islandia pracownicy w niepełnym wymiarze godzin: 12,2% mężczyzn i 34,9% kobiet, łącznie 22,8%.
  • Bułgaria pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin: 1,6% mężczyzn i 2,1% kobiet, łącznie 1,8%.
  • Grecja pracownicy w niepełnym wymiarze godzin: 5,5% mężczyzn i 12,7% kobiet, łącznie 8,6%.
  • Polska zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy: 3,5% mężczyzn i 8,9% kobiet, łącznie 5,9%.
  • Hiszpania pracownicy w niepełnym wymiarze godzin: 6,5% mężczyzn i 22,6% kobiet, łącznie 13,9%.
  • Cypryjscy pracownicy w niepełnym wymiarze godzin: 6,8% mężczyzn i 13,6% kobiet, łącznie 10%.

 

Źródła:

European Commission (2018): Employment and social analysis – Employment and Social Developments in Europe 2018: Online Executive Summary. Ostatnio pobrane: 02.07.2021.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&intPageId=5099&langId=en

Econstor (2016): Hanging in, but only just: Part-time employment and in-work poverty throughout the crisis. Ostatnio pobrane: 02.07.2021.
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/195001/1/890254958.pdf

Eurostat. (2021). Part-time employment as percentage of the total employment, by sex, age and citizenship (%). Ostatnio pobrane: 02.07.2021. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_eppgan$DV_579/default/table?lang=en

Tags:

Comments are closed