Czy wiedziałaś, że kobiety wykonują tygodniowo średnio o 13 godzin więcej nieodpłatnej pracy niż mężczyźni? W UE kobiety podają, że na opiekę nad dziećmi spędzają średnio 39 godzin tygodniowo, w porównaniu z 21 godzinami mężczyzn. Wiele państw członkowskich […]
Czy wiedziałaś, że równość płci w zatrudnieniu poprawiła się w Europie tylko o 2% w ostatnich latach? Choć można by sądzić, że postęp jest duży, bo w wielu krajach przedsiębiorstwa muszą deklarować państwu kontrakty i dochody, statystyki pokazują […]
Czy wiedziałaś, że kobiety w wieku powyżej 65 lat są narażone na ryzyko ubóstwa? Mając niższą stopę zatrudnienia i gromadząc mniejsze doświadczenie i wynagrodzenie na rynku pracy, Twoje uprawnienia emerytalne zostaną ograniczone w wieku 65 lat. O wielkości […]
Czy wiedzialaś, że praca w niepełnym wymiarze godzin zmniejsza nie tylko Twoje rzeczywiste dochody, ale także Twoje przyszłe możliwości życiowe? Kobiety są bardziej skłonne do pracy niestandardowej, tymczasowej i w niepełnym wymiarze godzin. Te rodzaje pracy zapewniają większą […]