Categories:

Czy wiedziałaś, że kobiety wykonują tygodniowo średnio o 13 godzin więcej nieodpłatnej pracy niż mężczyźni?

W UE kobiety podają, że na opiekę nad dziećmi spędzają średnio 39 godzin tygodniowo, w porównaniu z 21 godzinami mężczyzn. Wiele państw członkowskich przedłużyło urlop rodzicielski dla ojców, ale odsetek osób korzystających z tego urlopu pozostaje wyjątkowo niski. Zob. wykres 3 z 2016 r. przedstawiający sytuację w codziennej opiece nad dziećmi i edukacji dzieci w grupie wiekowej 25-49 lat (Eurostat 2021).

DLATEGO… uzgodnienie z partnerem równego podziału obowiązków rodzinnych jest sprawiedliwe zarówno dla partnerów, jak i dla Twojej rodziny.

Statystyki krajowe:

Ludność nieaktywna zawodowo ze względu na obowiązki opiekuńcze (opieka nad dorosłymi niepełnosprawnymi lub dziećmi lub rodziną z innych powodów) według płci w przedziale wiekowym 20-64 lata w 2020 r.

  • UE (27), kobiety 27,3%, mężczyźni 3,9% ogółem 18,7%
  • Islandia, kobiety 7,2%, mężczyźni (brak danych), ale ogółem 5,8%.
  • Bułgaria, kobiety 39,9%, mężczyźni 16,2% i łącznie 30,6%.
  • Grecja, kobiety 26,6%, mężczyźni 2,3% i łącznie 18,5%.
  • Polska, kobiety 40,1%, mężczyźni 12,5% i łącznie 30,9%.
  • Hiszpania, kobiety 37,1%, mężczyźni 4,8% i ogółem 24,8%.
  • Cypr, kobiety 57,6%, mężczyźni 13,5%

Źródła:

European Institute for Gender Equality (EIGE) (2020). Beijing +25 policy brief: Area F – Women and the economy: care responsibilities and insecure jobs limit women’s empowerment. Ostatnio pobrane: 02.07.2021.
https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-policy-brief-area-f-women-and-economy

Eurostat (2021). Inactive population due to caring responsibilities by sex. Ostatnio pobrane: 02.07.2021. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_40/default/table?lang=en

Tags:

Comments are closed