Categories:

Czy wiedziałaś, że równość płci w zatrudnieniu poprawiła się w Europie tylko o 2% w ostatnich latach?

Choć można by sądzić, że postęp jest duży, bo w wielu krajach przedsiębiorstwa muszą deklarować państwu kontrakty i dochody, statystyki pokazują coś przeciwnego. Różnica w wynagrodzeniu ze względu na płeć nie polega tylko na zarabianiu tyle samo, co twój męski towarzysz w tej samej pracy w tej samej organizacji, ale istnieje wiele ukrytych czynników, takich jak nierówne wynagrodzenie w różnych sektorach, zadania o różnym znaczeniu….

Różnica w wynagrodzeniu ze względu na płeć jest nadal dość duża w Europie, ponieważ godzinowe zarobki brutto kobiet były o 14,1% niższe od zarobków mężczyzn w UE (2018 i 2019), obliczone dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Najwyższa luka płacowa w UE miała miejsce w Estonii (21,7%), a najniższa w Luksemburgu (1,3%). Proces eliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć przebiega powoli, co oznacza, że zniwelowanie zróżnicowania ze względu na płeć zajmie ponad 70 lat (EIGE, 2020).

DLATEGO… zapoznaj się z układami zbiorowymi w swojej pracy. Jeśli masz wybór między różnymi opcjami, porównaj standardy organizacji i umowy sektorowe, nawet między różnymi sektorami. Zaleca się zapoznanie się z prawem i przepisami.

Statystyki krajowe:

Różnica w wynagrodzeniach nieskorygowana ze względu na płeć lub % średnich godzinowych zarobków brutto mężczyzn (najnowsze dane):

  • UE, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć 14,1% w 2019 r.
  • Islandia, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć 13,8% w 2018 r.
  • Bułgaria, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć 10,4% w 2018 r.
  • Grecja, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć 11,9% w 2019 r.
  • Polska, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć 8,5% w 2019 r.
  • Hiszpania, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć 11,9% w 2019 r.
  • Cypr, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć 10,6% w 2018 r.

Źródła:

Eurostat (2021). Gender employment gap. Ostatnio pobrane: 02.07.2021.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem060/default/table?lang=en

European Institute for Gender Equality (EIGE) (2020). Beijing +25 policy brief: Area F – Women and the economy: care responsibilities and insecure jobs limit women’s empowerment. Ostatnio pobrane: 02.07.2021.
https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-policy-brief-area-f-women-and-economy

Eurostat (2020). The life of women and men in Europe, a statistical portrait – 2020 edition. Ostatnio pobrane: 02.07.2021
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/index.html?lang=en

Eurostat (2021 February). Gender pay gap statistics. Ostatnio pobrane: 02.07.2021.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics

Tags:

Comments are closed