Kobiety w UE zarabiają średnio prawie 15% mniej na godzinę niż mężczyźni. Między krajami członkowskimi występują duże różnice: najwyższe zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć występuje w Estonii (23%), podczas gdy krajem UE o najniższym zróżnicowaniu wynagrodzenia ze […]