Жените в ЕС печелят средно с почти 15% по-малко на час от мъжете. Съществуват големи разлики между страните членки: най-голямата разлика в заплащането на жените и мъжете е в Естония (23%), докато страната от ЕС с най-малка разлика […]