Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο σχεδόν 15% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ: το υψηλότερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων καταγράφεται στην Εσθονία (23%), ενώ […]