Categories:

ЗАКОН за равното третиране независимо от расата и националния произход № 86/2018 влезе в сила в Исландия на 1 септември 2018 г. Законът се фокусира върху равното третиране на лицата във всеки аспект на обществото, извън работното място. В законодателния процес беше взето предвид съдържанието на Директива № 2000/43/EС на Европейския съюз за равно третиране независимо от расата и националния произход.

С отчетливата забрана на дискриминацията се цели да се насърчи активното участие на възможно най-много лица в исландската общност, независимо от расата и националния произход, да се възпрепятства социална изолация, която произтича от национален произход или раса. Освен това целта на тези закони е да се противодейства на наратива за различните достойнства на расите и да се спре неговото популяризиране или вкореняване в общността.  Вижте още https://www.jafnretti.is/en/samfelag-og-einstaklingar/equal-treatment-1/equal-treatment-irrespective-of-race-and-national-origins

Tags:

Comments are closed