Categories:

В Исландия всички компании с 25 или повече служители трябва да представят план за равенство между половете на Агенцията за равенство между половете, освен че трябва да го публикуват на уебсайтовете си и да го представят на служителите, вж. информация в Агенцията за равенство между половете за това какво представлява планът за равенство между половете и как трябва да бъде представен. https://www.jafnretti.is/en/vinnumarkadur/equality-plans/equality-plans

Tags:

Comments are closed