Статистическите данни в страните от цяла Европа показват (макар и в различна степен в зависимост от националните структури) риска от социално изключване и бедност, особено в по-напреднала възраст, за жените, които не разполагат със собствен адекватен доход през […]
Статистическите данни от всички страни в Европа показват (макар и в различна степен в зависимост от националните структури) наличие на риск от социално изключване и бедност при жените, особено в по-напреднала възраст, ако те нямат собствен адекватен доход […]