Всяка жена, която се завръща на работа, се сблъсква със задачата да съчетае професионалния и личния живот. Полското законодателство защитава по специален начин не само бременните жени, но и служителите, които имат деца. На какво могат да разчитат […]
Положението на жените с увреждания на пазара на труда е изключително сложно. Трудностите при съчетаването на професионалните задължения с домакинските, стереотипите за уврежданията, бариерите, присъщи на заобикалящата среда, и все още действащите стереотипи, свързани с трудовата заетост на […]
ЗАКОН за равното третиране независимо от расата и националния произход № 86/2018 влезе в сила в Исландия на 1 септември 2018 г. Законът се фокусира върху равното третиране на лицата във всеки аспект на обществото, извън работното място. […]
Жените в Исландия стачкуваха шест пъти в знак на протест срещу неравенството между половете и разликата в заплащането. На 24 октомври 1975 г. 90 % от жените в Исландия напускат работа, за да демонстрират значението на приноса на […]
В Исландия всички компании с 25 или повече служители трябва да представят план за равенство между половете на Агенцията за равенство между половете, освен че трябва да го публикуват на уебсайтовете си и да го представят на служителите, […]
Мозъкът ни работи доста избирателно, като за съжаление отдава много по-голямо значение на негативните, отколкото на положителните отзиви, които получаваме ежедневно. Това оказва голямо влияние върху самочувствието ни. Ето защо ви предизвикваме: започнете да създавате „СЪКРОВИЩНИЦАТА НА САМОУВЕРЕНОСТТА […]
Разлика в заплащането на жените и мъжете и разлика в пенсиите на жените и мъжете се наблюдава в повечето европейски страни (средни стойности за ЕС: разлика в заплащането на жените и мъжете – 15%, разлика в пенсиите на […]
Жените в ЕС печелят средно с почти 15% по-малко на час от мъжете. Съществуват големи разлики между страните членки: най-голямата разлика в заплащането на жените и мъжете е в Естония (23%), докато страната от ЕС с най-малка разлика […]
Понастоящем отпускът по майчинство в Испания е 16 седмици (четири месеца), а отпускът по бащинство е 15 дни (2 седмици). „Защитата по време на бременност и кърмене е оправдана по здравословни причини, но балансът между професионалния и личния […]
Днес, 22 февруари, отбелязваме “Деня на равното заплащане” – инициатива, която има за цел да повиши осведомеността на испанското общество относно разликата в заплащането на мъжете и жените за извършване на една и съща работа или работа с […]