Идеята е да се разработи процес от прости и лесни стъпки, които да водят до повторното навлизане на пазара на труда. Стъпките в процеса са разработени като дейности, които да ангажират ефективно жените, за да се запази мотивацията им да използват платформата.

Модул 1: Моят потенциал

Съдържание: Самоувереност и овластяване. Увеличете собственото си самочувствие и си създайте усещане, че нещата зависят от вас!

Модул 2: Моите мечти и визия

Съдържание: Опознайте себе си – каква е вашата визия? – Направете първата стъпка.

Модул 3: Моите възможности

Съдържание: Опознаване на собствените нужди. Ресурси и предизвикателства. Дейност 1 се основава на работа със символи. В Дейност 2 можете да проучите собствените си нужди и ресурси, за да навлезете отново на пазара на труда: Как мога да получа …, какво ми трябва … и надеждна информация за изискванията за работа и възможностите за повишаване на квалификацията. Дейност 3 е за това как да подготвите автобиографията си и да напишете мотивационното си писмо, за да имате успех.

Модул 4: Моите действия

Съдържание: Активност и вземане на решения. Дейност 1 ще постави основата за успех. В Дейност 2 ще разработите план за действие и ще вземете решения. Дейност 3 дава обща информация и говори за специфични предизвикателства при интервютата за работа.

Модул 5: Моята мрежа от контакти

Съдържание: Добрата новина е, че сме хора и живеем заедно и се подкрепяме. Трудната задача, която трябва да изпълним по пътя към нова работа, не трябва да я изпълняваме сами. Можем да получим помощ от хора, които познаваме, и от хора, които не познаваме. Този модул е за това как да намерим подкрепа от хората, които познаваме, от социалните мрежи, от мрежите на майките за грижи за деца и други.