Въведение

Идентифицирането на вашите ценности е важна стъпка към определянето на това какъв кариерен път и вид работа биха били подходящи за вас. Например, ако добротата е една от най-важните ви ценности, тогава ще намерите смисъл, цел и щастие в работата, свързана с оказване на помощ на хора, като напр. болногледач или социален работник.

Цел

Целта на дейността е да идентифицирате водещите си ценности, за да можете да разберете какъв вид работа или област на работа биха били най-подходящи за вас.

СТЪПКА 1: КОЙ СА ВАШИТЕ ТРИМА ГЕРОИ?

Те могат да бъдат: известни хора, хора, които познавате (от ежедневието ви), животни, измислени герои и т.н.

Нарисувайте тяхна рисунка в центъра на кръга или просто напишете имената им

Махатма Ганди
Милисънт Фосет
Лъв
СТЪПКА 2: НА КАКВО У ТЕЗИ 3 ГЕРОИ СЕ ВЪЗХИЩАВАТЕ?
СТЪПКА 3: КОИ СА ВАШИТЕ 3 ЦЕННОСТИ?

Нещата, на които се възхищавате във вашите герои, представляват вашите топ 3 ценности. Помислете за вашите ценности от тази гледна точка. Защо се възхищавате на първия си герой и каква ценност е това? А какво ще кажете за другите герои?

СТЪПКА 4: КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЗА МЕН?
  • Съвпадат ли някои от ценностите?
  • Коя от тях е най-важна?
  • Каква роля играе във вашия живот?
  • Какъв вид работа според вас ще ви помогне да живеете в унисон с тези ценности?


Тази дейност се основава на материала, разработен от Raj Raghunathan, професор по маркетинг и психология в McCombs School of Business в University of Texas Austin.

Обмислянето на Моите герои ми помогна да осъзная какво ценя в себе си и другите хора.

Сега вече знам каква работа ще ми помогне да съм в хармония с ценностите си.