Въведение

След като сте приключили с търсенето на работа и сте намерили някои възможности, трябва да подготвите нужните документи, за да кандидатствате за работата.

Обикновено при кандидатстване за работа се използват първоначално два основни документа – автобиография и мотивационно писмо.

Автобиографията (CV) е преглед на вашия трудов опит и квалификация. Мотивационното писмо придружава автобиографията ви като документ от една страница, предоставящ на потенциалния работодател информация защо кандидатствате за тази позиция, какво доказва квалификацията ви за тази работа и как ще допринесете за бизнеса / организацията.

Вашата автобиография и мотивационното писмо трябва да убедят потенциалния работодател, че вие сте най-подходящият кандидат за тяхната свободна позиция.

Цел

Дейността има за цел да ви подпомогне при създаването на основните ви документи за кандидатстване за работа – автобиографията и мотивационното писмо.

СТЪПКА 1: НАПИСВАНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯТА

Ето какво трябва да включите в автобиографията си – внимателно обмислете тези точки:

 • Каква работа търся (медицинска сестра, секретар, механик, ИТ)?
 • Какъв кандидат биха могли да търсят? Какъв човек искат да наемат? Опитайте се да намерите възможно най-много информация за организацията и имайте това предвид в автобиографията си.
 • Най-добри практики за автобиография и мотивационно писмо (национални примери)
 • Лични данни, вкл. име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и евентуално представяне в професионалните социални медии. Има различни правила относно информацията за датата на раждане и снимката в отделните страни. В някои страни е необходима снимка за попълване на автобиографията, докато в други не се изисква да се добавя снимка по причини, свързани с възрастта, пола или расата.
 • Училищно и професионално образование
 • Трудов стаж – като започнете първо с последната си работа. Включете дати, временна работа или работа като доброволец, ако е уместно.


Има два начина да представите информацията за вашия професионален опит. В някои страни е обичайно да се дава първо информация за училищното образование и след това да се започне с първата работа в хронологичен ред, докато в други страни по-често се започва първо с последната работа и след това се връща назад във времето. Понякога това зависи от вашата активност и представяне през целия ви живот и от това, което искате да подчертаете в автобиографията си. В случай че последните години не са били толкова успешни, започнете с първия си трудов опит.

 • Умения и компетенции, придобити от обучение или от минали работни позиции винаги се представят, като се почне от последните. Като минимум трябва да включите вашите

a. езикови умения;
b. компютърни умения;
c. други подходящи професионални умения (напр. шофьорска книжка и др.)

 • Допълнителни курсове за квалификация/обучение.
 • Интереси и/или доброволчески дейности, които може да са от значение (но не винаги).


Интернет пространството предоставя богат избор от шаблони за автобиография, така че успешно да се отговори на нуждите на автобиографията на всеки кандидат. Напоследък има нарастващо търсене и използване на шаблона за автобиография EUROPASS, който ви помага да представите уменията и квалификацията си ефикасно и лесно. На уебсайта EUROPASS можете да създадете автобиография на всички европейски езици, като следвате съответните инструкции.

СТЪПКА 2: ПОДГОТВЯНЕ НА МОТИВАЦИОННО ПИСМО

Ето какво трябва да включите в мотивационното си писмо:

1. Дата – започнете с нея, като я поставите в горния ляв ъгъл на документа;

2. Информация за контакт;

Има два начина да запишете информацията за контакт в мотивационното си писмо в зависимост от това дали ще предоставите дигитално или хартиено копие. Ако изпращате дигитално копие онлайн, ще трябва да попълните конкретни данни в онлайн формуляра.

При хартиената версия личните данни се поставят под датата. Ето минималната информация, която трябва да дадете:

 • Име
 • Град, Държава
 • Телефонен номер
 • Имейл адрес / бърз контакт (т.е. skype, whatsapp)


3. Поздрав / обращение (т.е. Уважаеми/а г-н / г-жо мениджър ЧР)

4. Съдържание

Обикновено съдържанието се състои от 3 абзаца: начален, среден и заключителен. В началния абзац се представяте и уведомявате работодателя защо кандидатствате за тази работа и как сте намерили обявата. Трябва да звучите въодушевено от тази възможност за работа. В средния параграф представяте релевантния си опит и описвате специфичните си квалификации и умения, които ви правят перфектния кандидат. Обърнете внимание, че мениджърът по човешки ресурси вероятно вече е прочел автобиографията ви, така че избягвайте да повтаряте точките от нея. Вместо това включете подробности, които илюстрират по-детайлно вашите предимства. Ако имате визия за бъдещите си приноси в работата, споделете ги непременно. Винаги имайте предвид, че искате да убедите работодателя, че сте най -добрият кандидат … В заключителния параграф благодарете на мениджъра по човешки ресурси за това, че е взел под внимание какдидатурата ви.

Имайте предвид, че мотивационното писмо е добре да е около 1 страница.

Ето една полезна връзка, която може да ви помогне при съставянето на мотивационното ви писмо:

Наличен е и шаблон на мотивационно писмо на EUROPASS, който можете да намерите тук: EUROPASS. Можете да създадете мотивационното си писмо на всички европейски езици, като попълните съответните раздели на шаблона.

СТЪПКА 3: ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ПОДРОБНОСТИ

• Данните, които включвате в автобиографията си и мотивационното си писмо, трябва да бъдат съобразени с конкретната позиция, за която кандидатствате. Няма нужда да споделяте цялата история на живота си, а само информацията, която е релевантна и може да повлияе на решението да ви наемат;

• Документите трябва да бъдат ясно форматирани с използване на обичаен шрифт (Arial, Verdana, Calibri). Най -предпочитаният размер на шрифта е 11 pt.

• Разпечатайте вашите документи, внимателно проверете оформлението им и ги прочетете. Ако имате тази възможност, помолете приятел или някой друг, който би могъл да ви помогне за това, да провери редакционно вашите документи за кандидатстване за работа.

Основната цел на написването на CV и мотивационно писмо е:

В мотивационното си писмо трябва да включа всички точки от CV-то си, за да съм по-убедителна.