Εισαγωγή

Μόλις ολοκληρώσετε τη διερεύνηση εργασίας και βρείτε ορισμένες ευκαιρίες εργασίας, πρέπει να προετοιμάσετε τα έγγραφα που χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για εργασία.

Συνήθως υπάρχουν 2 βασικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται αρχικά στη διαδικασία υποβολής αίτησης εργασίας: βιογραφικό και συνοδευτική επιστολή.

Το βιογραφικό σας παρέχει μια επισκόπηση της εργασιακής σας εμπειρίας και των προσόντων σας. Η Συνοδευτική Επιστολή συνοδεύει το βιογραφικό σας ως έγγραφο μίας σελίδας, παρέχοντας στον δυνητικό εργοδότη πληροφορίες όπως γιατί κάνετε αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση, τι σας καθιστά κατάλληλη για τη δουλειά και πώς θα συνεισφέρετε στην επιχείρηση / τον οργανισμό

Το βιογραφικό σας και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να πείσουν τον δυνητικό εργοδότη ότι είστε η καταλληλότερη υποψήφια για τη θέσης εργασίας.

Σκοπός

Η δραστηριότητα στοχεύει να σας υποστηρίξει στη διαδικασία δημιουργίας των κύριων εγγράφων της αίτησής σας για εργασία: το βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή.

Βήμα 1: Γράψτε το βιογραφικό σας

Εδώ θα βρείτε αυτά που πρέπει να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας, εξετάστε προσεκτικά αυτά τα σημεία:

 • Τι δουλειά ψάχνω (νοσοκόμα, γραμματέας, μηχανικός, πληροφορική;)
 • Τι υποψήφιο μπορεί να ψάχνουν; Τι είδους άτομο θέλουν να προσλάβουν; Προσπαθήστε να βρείτε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό και να το έχετε υπόψη κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του βιογραφικού σας
 • Βέλτιστη πρακτική δημιουργίας βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής
 • Προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενδεχομένως τυχόν επαγγελματικής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία γέννησης και τη φωτογραφία, ανάλογα με τις χώρες. Σε ορισμένες χώρες απαιτείται φωτογραφία για τη συμπλήρωση βιογραφικού, ενώ σε άλλες χώρες δεν πρέπει να προστεθεί φωτογραφία για αποφυγή ηλικιακών ή φυλετικών διακρίσεων.
 • Σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση
 • Εργασιακή εμπειρία, ξεκινώντας πρώτα από την πιο πρόσφατη εργασία σας. Συμπεριλάβετε ημερομηνίες και προσωρινές ή εθελοντικές εργασίες, εάν είναι απαραίτητο.


Υπάρχουν δύο τρόποι για να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία. Σε ορισμένες χώρες είναι συνηθισμένο να δίνονται πρώτα πληροφορίες για τη σχολική εκπαίδευση και στη συνέχεια να ξεκινούν με την πρώτη εργασία με χρονολογική σειρά, ενώ σε άλλες χώρες είναι πιο συνηθισμένο να ξεκινούν πρώτα με την πιο πρόσφατη εργασία και μετά να πηγαίνουν πίσω στο χρόνο. Μερικές φορές εξαρτάται από τη δραστηριότητα και την απόδοσή σας κατά τη διάρκεια της ζωής σας και από το τι θέλετε να επισημάνετε στο βιογραφικό. Σε περίπτωση που τα τελευταία χρόνια δεν ήταν τόσο επιτυχημένα, τότε ξεκινήστε με τις πρώτες εργασιακές σας εμπειρίες

 • Δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν μέσω κατάρτισης και από τις προηγούμενες θέσεις εργασίας πάντα με αναφορά στην πιο πρόσφατη. Τα ελάχιστα που πρέπει να συμπεριλάβετε τα είναι τα εξής:
  α. γλωσσικές δεξιότητες

β. δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
γ. άλλες σχετικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. δίπλωμα οδήγησης κτλ.)

 • δ. Περαιτέρω μαθήματα κατάρτισης / εκπαίδευσης
 • ε. Ενδιαφέροντα ή/και εθελοντικές δραστηριότητες που μπορεί να είναι συναφείς (αλλά όχι πάντα).

Το Διαδίκτυο παρέχει μια ευρεία επιλογή πρότυπων βιογραφικών για να καλύψει επιτυχώς τις ανάγκες του βιογραφικού κάθε υποψηφίου. Πρόσφατα υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση και χρήση για το πρότυπο βιογραφικό EUROPASS που σας βοηθά να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας αποτελεσματικά και εύκολα. Στον ακόλουθο ιστότοπο: EUROPASS, μπορείτε να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Βήμα 2: Γράψτε τη συνοδευτική επιστολή

Εδώ θα βρείτε αυτά που πρέπει να συμπεριλάβετε στη συνοδευτική σας επιστολή:

1. Ημερομηνία – ξεκινήστε με αυτήν, τοποθετώντας την στην επάνω αριστερή γωνία του εγγράφου

2. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αναφέρετε τα στοιχεία επικοινωνίας στη συνοδευτική επιστολή, ανάλογα με το αν παρέχετε ψηφιακό ή έντυπο αντίγραφο. Εάν υποβάλλετε ένα ψηφιακό αντίγραφο μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα συγκεκριμένα δεδομένα στην ηλεκτρονική φόρμα.

Σε έντυπη μορφή, τοποθετείτε τα προσωπικά σας δεδομένα κάτω από την ημερομηνία. Εδώ είναι οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να γράψετε:

 • Το όνομα σας
 • Πόλη, κράτος
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / εφαρμογές τηλεπικοινωνίων (δηλ. Skype, whatsapp)

3. Χαιρετισμός (δηλ. Αγαπητέ/ ή κύριε / κυρία / Υπεύθυνος/ η πρόσληψης)

4. Περιεχόμενο

“α. Συνήθως, το περιεχόμενο αποτελείται από 3 παραγράφους: άνοιγμα, μέση και κλείσιμο. Στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζετε τον εαυτό σας και ενημερώνετε τον/ την υπεύθυνος/ η πρόσληψης γιατί υποβάλλετε αίτηση για αυτήν τη δουλειά και πώς βρήκατε την αγγελία εργασίας. Θα πρέπει να ακούγεστε ενθουσιασμένη για αυτήν την ευκαιρία εργασίας.

Στη μεσαία παράγραφο παρουσιάζετε την πιο σχετική εμπειρία σας και μιλάτε για τα συγκεκριμένα προσόντα και δεξιότητες που σας κάνουν τον τέλειο υποψήφιο. Λάβετε υπόψη ότι το άτομο που προσλαμβάνει πιθανότατα να έχει διαβάσει το βιογραφικό σας, οπότε αποφύγετε να επαναλάβετε πληροφορίες από αυτό. Αντ ‘αυτού, συμπεριλάβετε λεπτομέρειες που απεικονίζουν πιο βαθιά τις καλύτερες στιγμές σας. Εάν έχετε ένα όραμα για τις μελλοντικές σας συνεισφορές στην εργασία, μοιραστείτε το με θετικότητα. Να έχετε πάντα κατά νου ότι θέλετε να πείσετε τον εργοδότη ότι είστε η καλύτερη υποψήφια… Και στην τελευταία παράγραφο ευχαριστείτε τον/ την υπεύθυνος/ η πρόσληψης για την εξέταση της αίτησής σας. “

Λάβετε υπόψη ότι η συνοδευτική επιστολή είναι καλό να είναι μία σελίδα.

Ακολουθεί ένας χρήσιμος σύνδεσμος που μπορεί να σας βοηθήσει με τη διατύπωση της συνοδευτικής επιστολής:

Υπάρχει επίσης ένα πρότυπο συνοδευτικής επιστολής EUROPASS. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη συνοδευτική επιστολή σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, συμπληρώνοντας τις σχετικές ενότητες προτύπων.

Βήμα 3: Έχετε υπόψη τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

• Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνετε στο βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή πρέπει να προσαρμόζονται στη συγκεκριμένη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση. Δεν χρειάζεται να μοιραστείτε ολόκληρη την ιστορία της ζωής σας, αλλά μόνο τις πληροφορίες που είναι σχετικές με την απόφαση πρόσληψης.

• Τα έγγραφα πρέπει να έχουν σαφή μορφοποίηση με τη χρήση κοινής γραμματοσειράς (Arial, Verdana, Calibri). Το πιο προτιμώμενο μέγεθος γραμματοσειράς είναι το 11 pt.

• Εκτυπώστε τα έγγραφά σας, ελέγξτε προσεκτικά τη διάταξή τους και διαβάστε τα. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, ζητήστε από έναν φίλο ή κάποιον άλλο, που μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα, να διορθώσει τα έγγραφα της αίτησής σας.

Ο κύριος στόχος της σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών είναι

Στη συνοδευτική επιστολή για να είμαι πιο πειστική θα πρέπει να συμπεριλάβω όλα τα σημεία του βιογραφικού μου σημειώματος.