Εάν θέλετε να ενταχθείτε ξανά στην αγορά εργασίας, τι μπορεί να σας βοηθήσει να το κάνετε; Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι σχετικά με τις δυνατότητες, τα οράματα, τις ευκαιρίες και την ανάπτυξη δράσεων και δικτύων για να πλησιάσετε τον στόχο σας. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε νέες λύσεις, καθώς οι δραστηριότητες θα σας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσετε δυνατότητες που ίσως δεν είχατε σκεφτεί πριν και να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα πρώτα σας βήματα για να προχωρήσετε στην εύρεση εργασίας.

Ενότητα 1: Οι δυνατότητές μου

Περιεχόμενο: Αυτοπεποίθηση και ενδυνάμωση. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση σας και ενδυναμωθείτε!

Ενότητα 2: Τα όνειρα και το όραμά μου

Περιεχόμενο: Γνωρίζοντας τον εαυτό σας – Ποιο είναι το όραμά σας; – Κάντε το πρώτο βήμα

Ενότητα 3: Οι ευκαιρίες μου

Περιεχόμενο: Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες τους. Πόροι και προκλήσεις. Η δραστηριότητα 1 βασίζεται στην εργασία με σύμβολα. Στη Δραστηριότητα 2, μπορείτε να εξερευνήσετε τις δικές σας ανάγκες και πόρους ώστε να εισέλθετε ξανά στην αγορά εργασίας: Πώς μπορώ να αποκτήσω…, τι χρειάζομαι… και αξιόπιστες πληροφορίες. Η δραστηριότητα 3 περιστρέφεται γύρω από το πώς να εισέλθω ξανά στην αγορά εργασίας, να προετοιμάσω το βιογραφικό μου και να γράψω τη συνοδευτική μου επιστολή,…

Ενότητα 4: Οι ενέργειές μου

Περιεχόμενο: Ενεργοποίηση και λήψη αποφάσεων. Στη Δραστηριότητα 2, θα αναπτύξετε ένα σχέδιο δράσης και θα λάβετε αποφάσεις. Η δραστηριότητα 3 περιστρέφεται γύρω από γενικές πληροφορίες και συγκεκριμένες προκλήσεις των συνεντεύξεων εργασίας.

Ενότητα 5: Το δίκτυό μου

Περιεχόμενο: Πώς να βρείτε υποστήριξη. Η Δραστηριότητα 2 θα μιλήσει επίσης για τον τρόπο χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την αίτησή σας για δουλειά.