Εισαγωγή

Μόλις έχετε έναν στόχο, χρειάζεστε ένα σχέδιο δράσης με τα βήματα της πορείας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Στόχος

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς να επιτύχετε τον στόχο σας, βήμα προς βήμα.

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Γράψτε τον ΕΞΥΠΝΟ στόχο σας (από την Ενότητα 4, Δραστηριότητα 1).

ΒΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποιες είναι οι εργασίες που σχετίζονται με την επίτευξη του στόχου;

ΒΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των εργασιών; Για παράδειγμα, η Εργασία 2 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η Εργασία 4; Υπάρχουν εργασίες που μπορούν να εκτελούνται παράλληλα; Αναδιατάξτε τις εργασίες εάν είναι απαραίτητο και σκεφτείτε πότε πιστεύετε ότι πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει κάθε εργασία; Πώς θα ξέρετε αν έχετε πετύχει σε κάθε εργασία/ποιο αποτέλεσμα θα επιτύχετε με αυτό; Συμπληρώστε τον πίνακα:

  • Τι θα κάνω (Εργασία);
  • Πότε θα ξεκινήσω (Ημερομηνία Έναρξης);
  • Πότε θα έχω τελειώσει (Ημερομηνία λήξης);
  • Πώς θα γνωρίζω ότι έχω πετύχει τον στόχο μου;
  • Πέτυχα αυτό το έργο στις … (προσθήκη ημερομηνίας)


Τώρα είστε έτοιμη, προχωρήστε!

Ο στόχος μου είναι ρεαλιστικός και μετρήσιμος και θα μπορέσω να τον πετύχω εγκαίρως.

Νομίζω ότι τα δράσεις που οφείλω να κάνω για την επίτευξη του στόχου μου είναι