Wstęp

Kiedy już masz cel, potrzebujesz planu działania z krokami prowadzącymi do osiągnięcia tego celu.

Cel

Celem tego ćwiczenia jest pomoc w ustaleniu, jak krok po kroku osiągnąć swój cel.

KROK 1: PRZYGOTOWANIE

Napisz swój SMART cel (z Modułu 4, Ćwiczenie 1).

KROK 2: PODZIAŁ ZADAŃ

Jakie są zadania związane z osiągnięciem celu?

KROK 3: HARMONOGRAM ZADAŃ

Czy są jakieś powiązania między zadaniami? Na przykład zadanie 2 nie może zostać ukończone, jeśli zadanie 4 nie zostało ukończone? Czy są zadania, które możesz wykonywać równolegle ? W razie potrzeby zmień kolejność zadań i zastanów się, kiedy Twoim zdaniem każde zadanie powinno się zaczynać i kończyć? Skąd będziesz wiedzieć, czy odniosłaś sukces w każdym zadaniu/jaki rezultat dzięki niemu osiągniesz? Uzupełnij tabelkę:

  • Co zrobię? (Zadanie)
  • Kiedy zacznę? (Data rozpoczecia)
  • Kiedy skończe? (Data zakonczenia)
  • Skąd będę wiedzieć, że osiągnąłam swój cel?
  • Osiągnąłam ten cel w dniu …(dodaj datę)


Teraz jesteś gotowa, ruszaj!

Mój cel jest realistyczny i mierzalny i będę w stanie go osiągnąć na czas?

Myślę, że zadań zdefiniowanych aby osiągnąć mój cel jest: