Въведение

Сега, когато имате своята цел по отношение на работата или кариерата си и вече сте помислили как различните обстоятелства около вас и живота ви са свързани с това (Дейност 1 от Модул 3), е време да проучите пазара на труда, вашите ресурси, вашите нужди и съществуващите възможности за повишаване на квалификацията.

Цел

С оглед на възможностите, които предлага пазарът на труда, и изискванията за избраната от вас работа/кариера, тази дейност има за цел да ви помогне да определите нуждите и ресурсите си, които ще ви помогнат да изпълните поставената цел. Тази дейност ще ви насочи и към проучване на възможностите за повишаване на квалификацията ви.

СТЪПКА 1: ПОДГОТОВКА

Напишете тук още веднъж към каква работа се стремите:
Например: Искам да бъда таксиметров шофьор.

Какви са според мен изискванията за тази работа?

  • квалификация
  • трудов опит
  • личностни характеристики


Сега помислете за ключови думи, които можете да използвате, когато проучвате обявите за работа. Те ще ви трябват, когато използвате уеб търсачки за търсене на работа.

  • Ключови думи, свързани с длъжността и професията.

Тук запишете всички думи и изрази, за които се сетите, свързани с длъжността (как ще се нарича работата ви) и професията (каква професия може да е необходима за тази работа). Например: шофьор, таксиметров шофьор

  • Сфера на дейност.

Тук запишете в коя сфера на дейност би могла да бъде вашата работа. Повечето от търсачките за работа позволяват на потребителите да ограничат търсенето си в зависимост от сферата на дейност. Това ще ви помогне да спестите време, като преглеждате по-малък брой обяви за работа. Например: услуги, транспорт

В резултат на процеса по подготовката ми за намиране на желаната от мен работа, аз съставих:

Определих сферите на дейност, към които принадлежи желаната от мен работа.