Επί του παρόντος, η άδεια μητρότητας στην Ισπανία είναι 16 εβδομάδες (τέσσερις μήνες) και η άδεια πατρότητας είναι 15 ημέρες (2 εβδομάδες). «Η προστασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού δικαιολογείται για λόγους υγείας, αλλά η […]