Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί αρκετά επιλεκτικά, δίνοντας δυστυχώς πολύ μεγαλύτερη σημασία στα αρνητικά παρά στα θετικά σχόλια που λαμβάνουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό όμως επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την αυτοπεποίθησή μας. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να […]
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρείται μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων (μέσος όρος ΕΕ: 15% και 30% αντίστοιχα). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 6 χώρες (Βουλγαρία, Κύπρος, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία), […]