Βρείτε υποστήριξη τώρα!

Δεν είναι όλα στο χέρι σας, η επιτυχία εξαρτάται επίσης από το να έχετε τα σωστά δίκτυα υποστήριξης. Εδώ μπορείτε να βρείτε ορισμένους σχετικούς συνδέσμους που αφορούν την χώρα σας. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι πλήρεις, καθώς είναι αδύνατο να παρακολουθήσετε τοπικές και περιφερειακές προσφορές και τη συγκεκριμένη διαθεσιμότητά τους με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να σας παρέχουν μια πρώτη εικόνα του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να καταφέρετε να αναζητήσετε υποστήριξη στο διαδίκτυο στην περιοχή που μένετε.

Οι γυναίκες, αφού μένουν στο σπίτι για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να φροντίσουν μικρά παιδιά, σε ότι αφορά την επαγγελματική τους εξέλιξη, συχνά δυσκολεύονται με:

– την έλλειψη υποστηρικτικών δικτύων οικογένειας ή ομότιμων.
– μέντορες που παρέχουν υποστήριξη ώστε να τις ενδυναμώσουν.
– την εύρεση δικτύων παροχής αμοιβαίας υποστήριξης, καθώς έμειναν στο σπίτι και έχασαν τις επαγγελματικές επαφές τους.
– επαγγελματικά δίκτυα που βοηθούν στην εύρεση εργασίας.


Έτσι, ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό υλικό για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο των γυναικών που επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας σε σχέση με τις δεξιότητές δικτύωσης τους και να δημιουργήσει ομάδες υποστήριξης και διαλόγου μεταξύ ομότιμων.

Η ηλεκτρονική ενότητα θα τις υποστηρίξει σε αυτή τη διαδικασία βοηθώντας τες να αποκτήσουν πληροφορίες:

– για το πώς να δημιουργήσουν ένα προσωπικό επαγγελματικό δίκτυο.
– για τον τρόπο παροχής καθοδήγησης σε άλλους.
– για το πώς να βρουν έναν μέντορα.
– για το πώς να βρουν και να εγγραφούν σε ένα κατάλληλο δίκτυο.


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η ενότητα θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με μεθόδους σημαντικές για την ομότιμη υποστήριξη και τις δεξιότητες καθοδήγησης και δικτύωσης, έτσι ώστε να αυξηθούν οι ικανότητες των στόχων στην οικοδόμηση τέτοιων ομάδων και ζευγαριών για την ενδυνάμωσή τους.

ΑΚΡΙΒΗΣ ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ: Γυναίκες με παιδιά, που θέλουν ή πρέπει να επανέλθουν στην αγορά εργασίας και να βρουν απασχόληση. 

Υπηρεσίες Οικογενειακής Υποστήριξης

Τα Πολυδύναμα Δημοτικά Κέντρα παρέχουν μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες για οικογένειες, όπως προγράμματα προστασίας και απασχόλησης παιδιών και κατ’οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Επαγγελματικά Δίκτυα Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Καθοδήγηση

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Κύπρο παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες για άτομα που αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων. Ακολουθούν σύνδεσμοι για πληροφορίες σχετικά με αυτές.

Εργασιακά Δικαιώματα

Πληροφορίες για όλους τους νόμους που αφορούν εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας.