Categories:

Welcome to your Module 1 Activity 3 BG

Тази дейност ми помогна да открия своите умения и личностни качества.
Осъзнавам, че се чувствам по-уверена благодарение на компетентностите, уменията и познанието, които открих, че притежавам.

Tags:

Comments are closed