Categories:

Тази дейност ми помогна да открия своите умения и личностни качества.

Осъзнавам, че се чувствам по-уверена благодарение на компетентностите, уменията и познанието, които открих, че притежавам.

Tags:

Comments are closed