Categories:

Mój cel jest realistyczny i mierzalny i będę w stanie go osiągnąć na czas?

Myślę, że zadań zdefiniowanych aby osiągnąć mój cel jest:

Tags:

Comments are closed