Categories:

Тази дейност ми помогна да разбера, че мога да получа подкрепа от социалната си мрежа.

В тази дейност се запознах с техники за обмисляне и разгръщане на мрежата ми от социални контакти.

Tags:

Comments are closed