Categories:

Понастоящем отпускът по майчинство в Испания е 16 седмици (четири месеца), а отпускът по бащинство е 15 дни (2 седмици). „Защитата по време на бременност и кърмене е оправдана по здравословни причини, но балансът между професионалния и личния живот засяга както жените, така и мъжете, и трябва да отчита нуждите и правата на децата“, заявява неправителствена организация, която призовава отпускът по майчинство да бъде удължен на 24 седмици.

Отпускът по майчинство в Испания е сред най-ниските в Европа и също така изостава от средния отпуск в ЕС-27 (28 седмици). Следват я Малта и Германия (14 седмици), Финландия, Белгия и Словения (15 седмици).

Tags:

Comments are closed