Οι στατιστικές σε χώρες σε όλη την Ευρώπη καταδεικνύουν (έστω και σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τις εθνικές δομές) τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας ειδικά για τις γυναίκες  σε μεγαλύτερη ηλικία εάν δεν έχουν δικό τους επαρκές […]