Статистическите данни в страните от цяла Европа показват (макар и в различна степен в зависимост от националните структури) риска от социално изключване и бедност, особено в по-напреднала възраст, за жените, които не разполагат със собствен адекватен доход през […]