Σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών, μια πρωτοβουλία που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει την ισπανική κοινωνία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Στην τελευταία […]