Στατιστικές σε χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη καταδεικνύουν (αν σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τις εθνικές δομές) τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, ιδίως σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, σε περίπτωση που δεν έχουν το δικό τους επαρκές εισόδημα […]