Statystyki w całej Europie pokazują (nawet jeśli w różnym stopniu w zależności od struktur krajowych) ryzyko wykluczenia społecznego i ubóstwa kobiet, zwłaszcza w starszym wieku, które nie mają własnych wystarczających dochodów przez całe życie. Krajowe programy socjalne zapewniają […]