Categories:

Welcome to your Module 3 Activity 1 BG

Този модул ми помогна да разбера връзката между целите ми и личната ми ситуация в настоящия момент.
Да представя целите си и настоящата си ситуация пред човек, на когото имам доверие, ми помогна да изясня идеята си.

Tags:

Comments are closed