Categories:

Welcome to your Module 3 Activity 2 BG

В резултат на процеса по подготовката ми за намиране на желаната от мен работа, аз съставих:
Определих сферите на дейност, към които принадлежи желаната от мен работа.

Tags:

Comments are closed