Categories:

Welcome to your Module 3 Activity 3 BG

Основната цел на написването на CV и мотивационно писмо е:
В мотивационното си писмо трябва да включа всички точки от CV-то си, за да съм по-убедителна.

Tags:

Comments are closed