Categories:

Welcome to your Module 4 Activity 2 BG

Моята цел е реалистична и измерима и ще мога да я постигна навреме?
Мисля, че задачите, които съм определила за постигане на целта си са:

Tags:

Comments are closed