Categories:

Днес, 22 февруари, отбелязваме “Деня на равното заплащане” – инициатива, която има за цел да повиши осведомеността на испанското общество относно разликата в заплащането на мъжете и жените за извършване на една и съща работа или работа с еднаква стойност.

В последния доклад на Националния статистически институт на Испания за 2019 г. най-често срещаната годишна заплата за жените е 13 514,80 Евро и представлява 73,0% от най-често срещаната заплата за мъжете, която възлиза на 18 506,80 Евро.

На европейско равнище Европейската комисия представи доклад на 10 ноември 2021 г., в който потвърди, че средно европейските жени получават с 14,1 % по-малко от мъжете. С други думи, за всяко Евро, което печели един мъж, жената получава 0,86 Евро.

На целия континент най-малка разлика в заплащането има в Люксембург – около 1,3%, докато в Естония тя е една от най-високите – 21,7%.

Tags:

Comments are closed