Με το έργο RE-START, εταίροι από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισλανδία, τη Βουλγαρία και την Πολωνία στοχεύουν να αναπτύξουν ένα πολύ χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο για να υποστηρίξουν τις γυναίκες – αφού έμειναν στο σπίτι – […]